Tanca finestra

Avís legal

El titular d’aquest lloc web es compromet a utilitzar la informació referida als seus visitants amb especial atenció per salvaguardar la seva privacitat d’acord amb allò que demana la legislació.

Aquesta informació és de dues menes: les dades que faciliten voluntàriament els visitants en el moment d'omplir i enviar un formulari de subscripció o contacte, o bé d’enviar-me un missatge de correu electrònic, i aquelles altres que el servidor recull de manera automàtica a efectes estadístics i de control.

Pel que fa a les dades voluntàries, el titular del lloc les farà servir exclusivament per satisfer les peticions expressades pels visitants en el moment d'enviar un formulari de subscripció o contacte o un missatge de correu electrònic, i sota cap concepte s’utilitzaran per a altres finalitats ni es lliuraran a tercers. Eventualment aquestes dades s’arxivaran en una base de dades local. Així mateix, el titular no conserva cap mena de dada procedent dels formularis de recomanació de pàgines, els titulats "Informeu-ne les vostres amistats".

D’acord amb allò que estableix la legislació espanyola (Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i Llei orgànica de protecció de dades), podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals comunicant-ho al titular d’aquest lloc web, que és també l’administrador del lloc i del servidor on el lloc s’hostatja:

JCSalas (Jordi Casanovas Salas)
Email: autor@jcsalas.art

En segon lloc, i tal com és pràctica habitual a internet, el servidor registra automàticament un seguit de dades anònimes dels visitants del lloc web a efectes exclusius d’estadística i control, dades que es conserven en un àmbit segur del servidor, només accessible al titular. Aquesta informació inclou la procedència dels visitants (cercadors, enllaços situats en altres llocs web), les pàgines visitades, el temps de permanència al lloc i el número IP de l’ordinador del visitant. Per dur a terme el seguiment de les visites i registrar-ne l’eventual retorn, així com per assegurar que determinat programari funcioni com cal, el servidor pot enviar a l’ordinador dels visitants una "cookie" (arxiu de text). És a les vostres mans rebutjar la recepció d’aquestes "cookies" configurant convenientment les preferències del navegador.

Totes les dades esmentades amunt passen per, o s’emmagatzemen en, un servidor web situat fora del territori espanyol, però dins de la Unió Europea, cosa que comporta que es produeix una transferència de dades al si de la UE.

Llicència: Tot el contingut del lloc està subjecte a una llicència de Reconeixement NoComercial SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons.

Llicencia de Creative Commons

Tanca finestra